เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง Bored Pile Dry Process

         ในการทำเสาเข็มเจาะ จะมีข้อจำกัดคือไม่อาจวางปลายเสาเข็มในชั้นทรายที่มีน้ำ และเจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 4เมตรได้ หรือในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจะมีแรงดันของน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินได้ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้ชั้นดิน ก่อเกิดบวมตัว ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้บริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพ และส่งผลให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ดีได้
                                               
        ขนาดเสาเข็มเจาะ              พื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม     เส้นรอบวงเสาเข็ม         น้ำหนักบรรทุก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม.               962 ตร.ซม.            110 ซม.               20-35 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม.               1257 ตร.ซม.           125 ซม.              30-40 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม.               1964 ตร.ซม.           157 ซม.              40-50 ต้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม.               2827 ตร.ซม.           188 ซม.               50-60 ต้น

      * เสาเข็มเจาะที่สามารถเเบกรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย ขึ้นกับความยาวของเสาเข็มและสภาพชั้นดินบริเวณที่ก่อสร้าง ซึ่งความยาวเสาเข็มและน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย สามารถกำหนดได้จากผลการเจาะสำรวจดิน

เว็บสำเร็จรูป
×