เสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง Bored Pile Dry Process         ในการทำเสาเข็มเจาะ จะมีข้อจำกัดคือไม่อาจวางปลายเสาเข็มในชั้นทรายที่มีน้ำ และเจาะผ่านชั้นทรายที่มีน้ำที่มีความหนามากกว่า 4เมตรได้ หรือในชั้นดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทรายปนมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจะมีแรงดันของน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่หลุมเจาะผ่านชั้นดินได้ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้ชั้นดิน ก่อเกิดบวมตัว ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้บริเวณปลายเสาเข็มสูญเสียสภาพ และส่งผลให้เสาเข็มสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ดีได้
                                               
        ขนาดเสาเข็มเจาะ              พื้นที่หน้าตัดเสาเข็ม     เส้นรอบวงเสาเข็ม         น้ำหนักบรรทุก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม.                       962 ตร.ซม.                  110 ซม.                             20-35 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม.                     1257 ตร.ซม.                  125 ซม.                             30-40 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม.                     1964 ตร.ซม.                  157 ซม.                             40-50 ต้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม.                     2827 ตร.ซม.                  188 ซม.                             50-60 ต้น

      * เสาเข็มเจาะที่สามารถเเบกรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย ขึ้นกับความยาวของเสาเข็มและสภาพชั้นดินบริเวณที่ก่อสร้าง ซึ่งความยาวเสาเข็มและน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย สามารถกำหนดได้จากผลการเจาะสำรวจดิน

เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม.
Bored Pile Dry Process 35 cm.
เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม.
 Bored Pile Dry Process 40 cm. 
เสาเข็มเจาะ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.
Bored Pile Dry Process 50 cm.
เสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.
Bored Pile Dry Process 60 cm.

luckypile.com  © 2017 All rights reserved.

บริษัท ลัคกี้-แองเจิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
757/47 ซอยอ่อนนุช46 ถนนสุขุมวิท77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขผู้เสียภาษี 0105540012860
โทร. 02-322-1578, 02-322-1579, 086-3769018
แฟกซ์ 02-721-4932
E-mail : luckypile@gmail.com


 
เว็บสำเร็จรูป
×